18 kwietnia 2018r. w Kluczkowie w województwie Zachodniopomorskim odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi EKOLAND. Było to jedno z ważniejszych zebrań w ostatnich latach funkcjonowania Stowarzyszenia EKOLAND ze względu na fakt, że było to zebranie wszystkich członków a nie tylko delegatów stowarzyszenia.

Tak więc wszyscy, którzy byli obecni podczas zebrania mogli zadecydować o kierunku rozwoju stowarzyszenia. Jest to niewątpliwie przełom, który oznacza perspektywę pozytywnych zmian w rozwoju działalności stowarzyszenia.

W wolnych wnioskach podczas walnego zebrania w Kluczkowie pojawiły się pomysły wspólnych warsztatów szkoleniowych, wyjazdów zagranicznych oraz zacieśnianie współpracy w ramach wspólnej sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego.

Walne Zebranie Ekoland

Podjęto ważne dla stowarzyszenia uchwały o powołaniu komisji statutowej oraz komisji do spraw kryteriów rolnictwa ekologicznego stowarzyszenia EKOLAND.

Należy pogratulować nowym władzom Stowarzyszenia EKOLAND reprezentowanym przez nowo wybrany Zarząd Główny: Edyta Szczupak Przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia EKOLAND, Bożenia Jaszczowska Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia EKOLAND, Robert Kuryluk Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia EKOLAND, Kamil Matuszak Skarbnik Zarządu Głównego Stowarzyszenia EKOLAND, Agnieszka Gumbis Członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia EKOLAND. Tym samym Zarząd Główny ma zaszczyt zaprosić wszystkich tych, którzy w przeszłości sympatyzowali ze Stowarzyszeniem EKOLAND i chcieliby ponownie wzmacniać i budować stowarzyszenie.