W 2012 w Polsce wzrosło pogłowie bydła mięsnego chowanego w systemie ekologicznym. Znacznie zwiększyła się także skala chowu drobiu. Spadki odnotowano w pogłowiu bydła mlecznego oraz świń. Dane opublikowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej bydła mięsnego, drobiu i owiec

W 2012 pogłowie bydła mięsnego wynosiło 25600 a rok wcześniej 16700 co oznacza wzrost o 53%. 
Pogłowie drobiu również wzrosło znacząco z 218000 szt. w 2010 r. do 290500 szt. w 2012 r. W tej grupie pogłowie broilerów wzrosło z 8800 do blisko 31000 szt., a kur nieśnych z 203700 szt.

W pogłowiu owiec także zanotowano wzrost, z 27000 szt. w 2010 r. do blisko 40000 szt. w 2012 r.

Mniej bydła mięsnego, mleka i świń

Na przełomie lat 2011-2012 spadła ilość krów użytkowanych mlecznie z 23500 do 20000 szt., co stanowi spadek pogłowia o 17%. W 2012 r. odnotowano również spadek produkcji ekologicznego mleka krowiego z 39 tys. ton do 36 tys. ton, a więc o 8%.

W latach 2010-2012 pogłowie świń ekologicznych spadło z 21900 do 16000 szt., jednakże spadek ten dotyczył głównie loch. Ilość tuczników spadła nieznacznie z 8700 szt 2010 roku do 7400 szt. w 2012.

W 2012 r. w systemie rolnictwa ekologicznego utrzymywano prawie 3,5 tys. danieli i jeleni oraz 9 tys. królików.

Informacje pochodzą z dokumentu: Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 – 2020 opublikowanego przez Ministerstwo Rolnictwa.

Zaprenumeruj Eko Arkę

Przeczytaj także: Czy opłaca się chów bydła mięsnego?