Największe powierzchnie objęte ekologiczną uprawą zbóż w roku 2011 znajdowały się: w Niemczech (0,20 mln ha), we Włoszech (0,18 mln ha), w Hiszpanii (0,18mln ha), na czwartym miejscu była Francja z powierzchnią 119 000ha, a na piątym właśnie Polska z powierzchnią 109 511ha ekologicznych zbóż.

Zboża stanowią największy udział w całkowitej powierzchni upraw ekologicznych na terenie całej UE, całkowita powierzchnia ekologicznych zbóż zajmuje 1,4 mln ha, co stanowi ok. 14,6% całkowitej powierzchni upraw ekologicznych. Udział zbóż ekologicznych w całym rynku zbożowym to 2,5%.

Zestawienia zawarte w publikacji Komisji Europejskiej zatytułówanej „Fakty i liczby o rolnictwie ekologicznym w Unii Europejskiej” pokazują, że największą powierzchnię upraw ekologicznych zajmują trwałe użytki zielone (45% całkowitej powierzchni pod uprawami ekologicznymi w UE, a 32,7% całkowitej powierzchni wykorzystywanej rolniczo na terenie UE). Pozostałe uprawy trwałe stanowią 10,9% powierzchni upraw ekologicznych, a 6,4% powierzchni upraw rolniczych UE. Ta tendencja wzrostowa nie dziwi, gdyż największy popyt jest właśnie na ekologiczne owoce i warzywa.

Udział całkowitej powierzchni upraw ekologicznych w UE wynosił w 2011r – 5,4%.

A całkowita powierzchnia upraw ekologicznych jak wynika z danych Eurostatu w roku 2011 wynosiła 9,6 mln ha.

Przypomnijmy, że w roku 2002 była to powierzchnia 5,7 mln ha. Również w tym samym roku zarejestrowanych było ponad 270 000 podmiotów ekologicznych (producentów, przetwórców czy importerów), z czego 235 000 to byli ekologiczni producenci zlokalizowani głównie na terenach UE-15.

Pełen tekst publikacji „Fakty i liczby o rolnictwie ekologicznym w Unii Europejskiej” do pobrania w wersji pdf

Tłumaczenie tekstu i zdjęcie: Monika Styczek