W gospodarstwie Jadwigi Farat we wsi Rososz działa zalegalizowana ubojnia drobiu.

Ze względu na małą powierzchnię gospodarstwa, 8ha, oraz słabe gleby gł. kl. V i VI, kawałki klasy IV, Jadwiga Farat musiała wyspecjalizować się w czymś niezbyt popularnym.

Pomysł na kury zielononóżki

Z pomocą przyszły podpowiedzi Społecznego Instytutu Ekologicznego, w gospodarstwie zapoczątkowano hodowlę kur niosek zielononóżek. Obecnie stado liczy 280 niosek. Jaja od tych kur sprzedawane głównie na rynku warszawskim, ale nie tylko, są ciągle bardzo poszukiwane.

Mała ubojnia przy gospodarstwie

Z czasem Jadwiga Farat zalegalizowała również małą przydomową ubojnię brojlerów. Rocznie ubija ok. 3000 tuszek. Mięso jest pakowane na gospodarstwie, a następnie sprzedawane klientom indywidualnym lub wstawiane do sklepów z ekologiczną żywnością.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Jadwiga Farat jest uczestniczką różnych pro ekologicznych projektów, m.in. zapoczątkowanego przez Ewę Sieniarską oraz Elżbietę Priwiezincew ze Społecznego Instytutu Ekologicznego (SIE) projektu Kurpiowski Model Różnorodności Biologicznej – dotowany przez GEF\SGP i Fundacje EKOFUNDUSZ oraz projektu Fundacji Heifer International Polska. Gospodarstwo posiada certyfikat AgroBioTest od 2004 roku.

Gospodarstwo udało się nam odwiedzić 13 grudnia 2014 w ramach kampanii „Klimat dla rolników”, zorganizowanej przez pro ekologiczną organizację Polska Zielona Sieć, uczestnicy konferencji wzięli udział w wizycie studyjnej w trzech mazowieckich gospodarstwach rolnych.

Oprac. Monika Styczek

Zaprenumeruj Eko Arkę na 2015 rok