Jedną z form poprawienia i podwyższenia rentowności ekologicznych gospodarstw rolnych może być wysiew roślin wysokobiałkowych, motylkowatych, strączkowych w siewie samodzielnym lub jako mieszance. Dlaczego warto to robić?

Urozmaicony płodozmian

Urozmaicamy rośliny w płodozmianie, dbamy o bioróżnorodność (takie rośliny korzystnie wpływają na strukturę gleby, dostarczają składników mineralnych, działają fitosanitarnie – te czynniki są istotne zwłaszcza dla gospodarstw nie prowadzących chowu zwierząt).

Dobre ceny

Za certyfikowane surowce m.in. wysokobiałkowe można na ekologicznym rynku skupu otrzymać bardzo dobrą cenę, dużo wyższą niż za surowiec konwencjonalny (W zależności od roku cena eko waha się od ok. 1200 do 1500zł za 1 tonę). Tak jest np. w przypadku bobiku, który w większości jest skupowany przez firmy zajmujące się handlem zagranicznym zbóż oraz roślin wysokobiałkowych i w przeważającej większości trafia do zagranicznych wytwórni pasz i jako gotowa eko pasza wraca z powrotem do Polski. (Tutaj ewidentnie widać lukę na krajowym rynku pasz – wielu rolników ubolewa, że nie ma w kraju producentów ekologicznych pasz, którym mogliby sprzedawać surowiec i potem kupować polski produkt finalny – jest to gałąź do zagospodarowania).

Dodatkowe płatności

Istotny wpływ na popularność roślin białkowych, strączkowych i motylkowych mogą mieć dodatkowe płatności, tzw. uzupełniające do danych upraw. Jakie będą stawki tych płatności jeszcze dokładnie nie wiadomo. Wstępnie mówiono nawet o kwocie kilkuset złotych do hektara. Planuje się, że wspomnianą płatnością objęte zostaną następujące gatunki roślin: bób, bobik, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny, groch siewny cukrowy, soczewica jadalna, soja zwyczajna, łubin biały, łubin wąskolistny, łubin żółty, peluszka, seradela uprawna, wyka siewna, koniczyna czerwona, koniczyna biała, koniczyna białoróżowa, koniczyna perska, koniczyna krwistoczerwona, komonica zwyczajna, esparceta siewna, lucerna siewna, lucerna mieszańcowa, lucerna chmielowa, nostrzyk, lędźwian, wyka kosmata.

Jaki obszar powinien być obsiany wyżej wymienionymi roślinami? Przedmiotowe wsparcie będzie przyznawane do powierzchni nie większej niż 75 ha.

Więcej na ten temat w najnowszym numerze Eko Arki

ekoarka3-2015 (1)

Magdalena Przybylak-Zdanowicz