Rolnictwo ekologiczne zostało wyłączone z programów rolnośrodowiskowych i w nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 będzie odrębnym działaniem „Rolnictwo ekologiczne”. Będzie to w dużej części kontynuacja pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne programu rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013. Rolnik będzie zobowiązany opracować plan działalności ekologicznej (wcześniej  był to plan rolnośrodowiskowy) i realizować jego założenia przez okres 5 lat.

Działanie „Rolnictwo ekologiczne” podzielono na 2 poddziałania:

I.  Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne z pakietami (zobowiązanie podejmowane na okres do 3 lat):

  1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji.
  2. Uprawy warzywne w okresie konwersji.
  3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji.
  4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji.
  5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji.
  6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji.

II. Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego (zobowiązanie podejmowane na okres 5 lat)

7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji.
8. Uprawy warzywne po okresie konwersji.
9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji.
10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji.
11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji.
12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.

Nowością w działaniu jest pakiet 5 i 11 „Uprawy paszowe na gruntach ornych” wymogi tego pakietu zostaną określone przepisami krajowymi.

Nowa degresywność dopłat dla rolnictwa ekologicznego:

Wraz z nowym PROW-em obowiązuje nowa degresywność dopłat dla rolinków ekologicznych:

  • 100% stawki podstawowej za powierzchnię 0,10 ha- 50 ha
  • 75% stawki podstawowej za powierzchnię 50 ha-100 ha
  • 60% stawki podstawowej za powierzchnię powyżej 100 ha

Płatność ekologiczna będzie powiększona o koszty transakcyjne związane z coroczną kontrolą gospodarstw przez jednostki certyfikujące. Kwota ta nie będzie większa niż 20% rocznej stawki płatności. Pomoc w ramach kosztów transakcyjnych będzie przyznawana pod warunkiem, że wnioskodawca nie jest beneficjentem działania Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych w zakresie poddziałania „Wsparcie dla nowych uczestników systemów jakości” w części dotyczącej rolnictwa ekologicznego.

Wymóg wykazywania 50% sprzedaży produktów z gospodarstwa znika

Rolnicy ekologiczni będą zwolnieni z wymogu wykazywania 50% sprzedaży produktów z gospodarstwa, a  który został wprowadzony w roku 2014.

Stawki płatności od ha

W ramach działania rolnictwo ekologiczne w niektórych przypadkach planowane są nieco większe płatności niż w dotychczasowym programie rolośrodowiskowym i wygląda to następująco:

Poddziałanie:
(11.1) Płatności w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne

Stawki płatności:
•    Pakiet 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji  – 966 zł/ha,
•    Pakiet 2. Uprawy warzywne w okresie konwersji – 1557 zł/ha,
•    Pakiet 3. Uprawy zielarskie w okresie konwersji – 1325 zł/ha,
•    Pakiet 4. Uprawy sadownicze w okresie konwersji
1882 zł/ha – podstawowe uprawy sadownicze,
790 zł/ha – ekstensywne uprawy sadownicze,
•    Pakiet 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji – 787 zł/ha
•    Pakiet 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji – 428 zł/ha.

Poddziałanie:
(11.2) Płatności w celu utrzymania rolnictwa ekologicznego    

Stawki płatności:
Pakiet 7. Uprawy rolnicze po okresie konwersji – 792 zł/ha,
Pakiet 8. Uprawy warzywne po okresie konwersji – 1310 zł/ha,
Pakiet 9. Uprawy zielarskie po okresie konwersji – 1325 zł/ha,
Pakiet 10. Uprawy sadownicze po okresie konwersji
1501 zł/ha – podstawowe uprawy sadownicze.
660 zł/ha – ekstensywne uprawy sadownicze,
Pakiet 11.Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji – 559 zł/ha,
Pakiet 12.Trwałe użytki zielone po okresie konwersji – 428 zł/ha.

Dodatkowo rolnicy ekologiczni mogą być beneficjentami działania rolnośrodowiskowo-klimatycznego pod warunkiem, że płatności nie dotyczą tej samej powierzchni.  Rolnicy ekologiczni tak jak dotychczas będą ubiegać się o płatności bezpośrednie przy czym  odgórnie będą zwolnieni ze spełnienia  z wymogu zazieleniania.

Jesteś w programie od 2014 r? Możesz dokonać zmian

Ważna jest również informacja dla beneficjentów programu rolnośrodowiskowego, którzy rozpoczęli jego realizację w roku 2014/ Osoby te mają możliwość dostosować swoje zobowiązanie do wymogów działania „Rolnictwo ekologiczne” i w roku 2015 przejść na zasady i warunki  oraz odpowiednie progi dygresywności określone  dla analogicznych pakietów powyższego działania w ramach PROW 2014-2020.
Długość zobowiązania będzie trwała łącznie 5 lat (1 rok w ramach PROW 207-2013 oraz 4 lata w ramach PROW 2014-2020).

Agnieszka Dobosz-Idzik – doradca w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie, specjalistka od rolnictwa ekologicznego, programów rolnośrodowiskowych oraz ochrony środowiska

Przeczytaj cały artykuł i znajdź szczegółowe porady w Eko Arce 1/2015. Kup ten numer lub zamów prenumeratę