Fundacja Partnerstwo dla Środowiska na potrzeby realizacji projektu „Produkt Lokalny Małopolska: rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski”, stworzyła identyfikację wizualną „Produktu Lokalnego z Małopolski”.

Oznaczenie produktów lokalnych oraz miejsc sprzedaży ma za zadanie ułatwić konsumentom szybką orientację, gdzie można zakupić produkty lokalne pochodzące z terenów Małopolski. W tym celu powstał logotyp nawiązujący do tradycji ornamentów z Małopolski, który występuje w trzech wariantach:

PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI – jest znakiem identyfikującym projekt „Produkt Lokalny Małopolska”, a także oznaczeniem produktów lokalnych, które są wytwarzane w Małopolsce. Logotyp ten mogą znaleźć Państwo na każdym produkcie, który sprzedawany jest w ramach Systemu Produkt Lokalny z Małopolski.

certyfikowany_produkt_lokalny_z_malopolski_d

CERTYFIKOWANY PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI – ten znak znajdą Państwo wyłącznie na produktach, które pomyślnie przeszły proces certyfikacji i są sprzedawane w ramach Systemu Produkt Lokalny z Małopolski. Znak ten jest potwierdzeniem, że receptura produktu inspirowana jest lokalną historią i dziedzictwem przyrodniczo – kulturowym, powstaje niemasowo, przy użyciu naturalnych surowców, jest konserwowany w sposób naturalny i produktowany zgodnie z poszanowaniem zasad dotyczących ochrony zasobów naturalnych i środowiska (w przypadku produktów przetworzonych) oraz gospodarstwo zlokalizowane jest na obszarze wytypowanych regionów pochodzenia, stosuje ekologiczne metody upraw/ hodowli lub produkcję integrowaną bądź metody tradycyjne (w przypadku produktów nieprzetworzonych).

Szczegółowe wytyczne określone są w dokumencie: Zasady funkcjonowania Regionalnego Systemu Sprzedaży „Produktów Lokalnych z Małopolski”.

produkt_lokalny_z_malopolski_d

TU KUPISZ PRODUKT LOKALNY Z MAŁOPOLSKI – jest znakiem identyfikującym punkty sprzedaży produktów lokalnych, m.in. na targach, w sklepach, na wydarzeniach lokalnych oraz w innych miejscach.

Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej.

ŹRÓDŁO: http://produktlokalny.pl/pl/oznaczenie-produktow-lokalnych