Krajobraz polskiej wsi z jednej strony urzeka swoją niepowtarzalnością, rozdrobnieniem, charakterystycznym ukształtowaniem terenu itp. a z drugiej odstrasza zaniedbanymi obejściami, niszczejącymi budynkami i brakiem spójnej całości. W zależności kto i na co patrzy, zobaczy często zupełnie odmienny obraz. Aby jednak docenić te piękne miejsca, których na polskich wsiach nadal nie brakuje Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) podjęła działania zmierzające do utworzenia Polskiej Sieci Najciekawszych Wsi.

Wzorując się na przykładach takich sieci w krajach zachodnich, takich jak Francja, Belgia czy  Włoszech – polska idea sieci będzie opierać się na ukierunkowaniu procesu odnowy wsi, wykorzystania już powstałego dorobku oraz działań na rzecz zachowania wiejskiego zasobu kulturowego. Obszary wiejskie w wielu krajach Europy, nie tylko w Polsce borykają się z wieloma problemami, takimi jak:

–  postępujący proces utraty pierwotnego charakteru wsi,
– wyludnianie się i wynikające z tego trudności z utrzymaniem infrastruktury (instytucji użyteczności publicznej, zaopatrzenia)
– utrzymujący się wciąż niższy poziom życia mieszkańców wsi niż mieszkańców miast.

Sieć wsi – najpiękniejszych reprezentantów danego regionu lub kraju, pozwala na pokazanie specyfiki obszaru. Z tego powodu pomysł francuski – Najpiękniejsze Wsie Francji (Plus Beaux Villages de France) znalazł wielu naśladowców. Zasadniczym celem tworzenia francuskiej sieci „Najpiękniejszych Wsi” było zatrzymanie odpływu ludności z obszarów wiejskich, poprzez zachowanie i wykorzystanie unikatowego charakteru dziedzictwa kulturowego wsi do turystycznego wykorzystania tych miejscowości.

Polskie wsie mają do zaoferowania swój niepowtarzalny klimat, i często bardzo otwartych i życzliwych ludzi. A charakter naszego krajobrazu daje niezliczone możliwości odcięcia się od cywilizacji i odpoczynku na łonie nie skażonej natury. Agroturystyczne gospodarstwa ekologiczne mogłyby z powodzeniem uczestniczyć w tworzeniu Polskiej Sieci Najciekawszych Wsi.

Obecnie trwają prace nad wyłonieniem kandydatów do Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi. Ze stu wyłonionych wsi wybrano jak dotąd 50, które w najbliższych miesiącach oceni zespół ekspertów, w skład którego weszli geografowie, ekonomiści, urbaniści czy architekci. Ryszard Wilczyński – wojewoda opolski – pod koniec lutego podczas spotkania z przedstawicielami urzędów marszałkowskich podał, że przy ocenie branych pod uwagę wsi będą oceniane 39 różnego rodzaju elementy dotyczące przestrzeni wiejskiej, funkcjonowania czy oferty danej wsi. Wilczyński zaznaczył, że według tych standardów pozytywnie oceniono już 13 wsi w woj. opolskim i 4 w woj. śląskim – w tym np. Kamień Śląski, który – jak powiedział wojewoda opolski – jest wzorcowym przykładem takiej wsi.

„Każda z tych miejscowości musi mieć swój potencjał wyjściowy, który potem trzeba będzie podnieść do odpowiedniego poziomu. Sieć musi być bowiem marką turystyczną. Bazujemy na takim samym założeniu, z jakim tworzone są sieci najpiękniejszych wsi w Europie – we Francji, Belgii czy Włoszech: najważniejsza jest jakość” – podkreślił wojewoda opolski.

Więcej informacji na temat budowania sieci najciekawszych wsi znajdą państwo w pracy Ryszarda Wilczyńskiego –„Polska Sieć Najciekawszych Wsi – europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi” oraz na stronie internetowej: http://www.psorw.odnowawsi.pl