Weź udział w Międzypokoleniowym Spotkaniu Rolników na Ekologicznym
Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie, które zgromadzi kilkadziesiąt przedstawicielek i
przedstawicieli organizacji rolników i rodzinnych gospodarstw rolnych,
producentów żywności i mieszkańców wsi.

Organizatorzy na spotkanie zapraszają doświadczonych rolników oraz rolników początkujących, którzy chcą tworzyć nowy system żywności w oparciu o koncepcję suwerenności żywnościowej. Uczestnicy spotkania będą dzielić się swoimi doświadczeniami i rozważać możliwości współpracy. Cel jest jeden: oddziaływanie na politykę publiczną i rzeczywistość gospodarczą, tak aby wspierała bardziej sprawiedliwy i zrównoważony rozwój wsi i gospodarstw rolnych.

Globalnych ruch suwerenności żywnościowej to miliony drobnych rolników i rolniczek,
chłopek i chłopów, którzy na całym świecie podnoszą swój głos w obronie tradycyjnego
życia wsi, małych rodzinnych gospodarstw i modelu upraw korzystnie wpływających
na lokalne środowisko.

Postulują wspieranie lokalnych rynków produkcji żywności i jej zbytu, tworzenie krótkich łańcuchów dystrybucji i ścisłego łączenia konsumentów z producentami, miasta ze wsią.

Co to jest Ruch Suwerenności Rolników?

Ruch suwerenności żywnościowej to wielobarwny, międzykulturowy ruch rolników, których łączy przywiązanie do swojej ziemi, dbałość o nią, a także poczucie odpowiedzialności wobec kolejnych pokoleń i innych stworzeń zamieszkujących Ziemię.

Grudniowe spotkanie w Grzybowie ma służyć integracji członków ruchu i osób zainteresowanych współpracą w ramach koncepcji suwerenności żywnościowej, a
także poszukiwania sposobów realizacji naszych wspólnych potrzeb. Podczas spotkania
planujemy również dobrze się bawić.

Termin i miejsce: 1-3.12.2017 r., Grzybów, gmina Słubice, woj. mazowieckie.
Program: wydarzenia dostępny jest na naszej stronie

Finansowanie: Organizatorzy pokrywają koszty noclegów, wyżywienia podczas
spotkania oraz podróży do Grzybowa. Przewidziana jest wpłata od uczestników 20 zł na
poczet organizacji zabawy sobotniej z kapelą ludową z Grzybowa.

W celu bliższego zapoznania się z założeniami ruchu Suwerenności Żywnościowej
zachęcamy do lektury pierwszej deklaracji Nyeleni z 2007 roku ogłoszonej w Mali przez
kilkuset rolników i chłopów z całego świata oraz deklaracji Europejskiego Forum Nyeleni z 2011 roku, a także inne materiały zawarte na naszej stronie internetowej.

Polski oddział ruchu na rzecz suwerenności żywnościowej Nyeleni Polska zrzesza już
kilkudziesięciu członków: rolników, gospodarzy, producentów żywności, ale także kooperatywy, badaczy i naukowców oraz różne organizacje społeczeństwa
obywatelskiego pracujące na rzecz zmiany systemu żywności.

Masz pytania? Napisz na nyelenipl@gmail.com

Organizatorami spotkania jest Grupa Koordynacyjna Nyeleni Polska i Instytut Globalnej
Odpowiedzialności. Partnerem wydarzenia jest Ekologiczny Uniwersytet Ekologiczny w
Grzybowie.