W ramach zleconych przez Ministerstwo Rolnictwa badań naukowcy Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach realizowali 4 zadania badawcze: Ochrona plantacji wieloletnich przed chwastami na przykładzie rabarbaru. Zastosowanie ściółek organicznych do zwalczania chwastów w uprawie selera, Zastosowanie metod agrotechnicznych oraz insektycydów do zwalczania szkodników grochu w uprawie na konsumpcję i na nasiona, Opracowanie zasad ochrony kapusty pekińskiej przed chorobami i szkodnikami w uprawie ekologicznej.

Oto część wniosków

Plony rabarbaru a ściółkowanie.

Oto wnioski wynikające z przeprowadzonych badań: Ściółkowanie czarną włókniną polipropylenowa, włókniną biodegradowalną  skutecznie zahamowało  wzrost chwastów. Zastosowanie czarnej włókniny korzystnie wpłynęło na formowanie ogonków handlowych. Ściółkowanie koniczyną stymulowało wzrost masy zielonej rabarbaru. Rośliny rabarbaru miały większą zieloną masę w obiektach nawadnianych niezależnie od zastosowanego ściółkowania.

Ściółki organiczne a zachwaszczenie uprawy selera

Naukowcy postanowili porównać 3 różne biodegradowalne włókniny („czystą”, z dodatkiem suszu z koniczyny oraz z dodatkiem suszu z lucerny) wykonane z odpadów włókienniczych, w stosunku do ściółki ze świeżej koniczyny oraz gleby nieosłoniętej. Badano  wpływ zastosowanych ściółek na zachwaszczenie oraz plon i jakość  uprawy selera. Spośród ściółek najlepsza okazała się okrywa z czerwonej koniczyny, jej wpływ najbardziej uwidocznił się w średniej długości rośliny, średniej masie naci oraz średniej powierzchni liści. W pozostałych badanych parametrach różnice były mniejsze i nie  odbiegały tak znacznie od wyników uzyskanych na poletkach mulczowanych włókniną czystą oraz włókniną z dodatkiem koniczyny. (kp)

Szczegółowe sprawozdanie z badań dostępne jest pod adresem:http://www.inhort.pl/files/projekty_MRiRW/2012/sprawozdania/Sprawozdanie%20ekologia%202012warz.pdf

3452480516722258719