Krzysztof Zembrowski prowadzi ekologiczne gospodarstwo rolne we wsi Bodaki (woj. podlaskie, gmina Boćki), ale jest również prezesem Podlaskiej Spółdzielni Producentów Ekologicznych NATURA. W skali kraju takich spółdzielni jest zaledwie kilka dlatego jego działalność zasługuje na specjalną uwagę.

Gospodarstwo, certyfikowane od roku 2003 przez jednostkę EKOGWARANCJA PTRE Sp. z o.o., zajmuje całkowitą powierzch­nię ok. 20 ha. Wśród upraw roślin­nych znajdziemy: maliny, jagodę kamczacką, len, lniankę w uprawie współrzędnej z owsem, owies bezłuskowy, orkisz, żyto, mieszankę zbożowo-strączkową – owies z wyką jarą, ziemniaki oraz TUZ (4 ha) i las o łącznej pow. 3,60 ha. W gospo­darstwie hodowane było bydło opasowe, natomiast ze względu na trudności ze zbytem w jakości EKO, rolnik rezygnuje z dalszej hodowli.

Główną inspiracją do prowadze­nia gospodarstwa metodami eko­logicznymi było stworzenie czegoś nowego, innego. Ludzkie zdrowie, ochrona środowiska są dla mnie bardzo ważne. Myślę, że powinni­śmy w życiu robić coś dla innych, nie tylko dla siebie – mówi rolnik.

Uprawa lnu i lnianki

Niegdyś uprawiany na dużą skalę w Polsce len, dziś ciężko już znaleźć. Jest niewiele gospodarstw, a w tym jeszcze mniej ekologicznych, które nadal zajmują się uprawą lnu. Go­spodarstwo pana Krzysztofa oprócz uprawy lnu (odmiana Bukos oleisty) zajmuje się też uprawą lnianki.

Kiedy siać?

Siew w zależności od pogody przy­pada na II poł. IV lub początek V. Szacunkowy plon to 1200 kg/ha. Len lubi bardziej żyzne i zwięźlejsze gleby, jest dobrym przedplonem dla orkiszu.

Jeśli chodzi o lniankę, to siew jest nieco wcześniejszy, można zaczynać już ok. 15 IV. Lnianka nie boi się przy­mrozków. Wyrasta na wysokość ok. 50 cm i daje średni plon 1000-1500 kg/ha. Plon jest uzależniony w wy­sokim stopniu od zachwaszczenia, głównym problemem jest chwastnica jednostronna. Siew lnianki pan Krzysztof prowa­dzi współrzędnie z owsem – 65 kg owsa/ha i 13 kg lnianki/ha.

ekoarka3-2015

O tym jak wykorzystać w uprawie lnianki wiesiołek, jaki płodozmian warto ułożyć oraz o maszynach, w które warto się zaopatrzyć piszemy w najnowszym numerze Eko Arki.