Bazując na wynikach prowadzonych w latach 2011-2012 badań naukowcy Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach wytypowali odmiany zboża i pszenicy, które charakteryzowały się wysoką i stabilną produkcyjnością oraz wartością technologiczną.

Najlepsze pszenice  dla eko upraw

W grupie najwyżej plonujących odmian pszenicy znalazły się: Bogatka, Jantarka, Legenda. O wysokiej wydajności tych odmian zadecydowała większa mrozoodporność i dorodność ziarna. Plony odmian pszenicy jarej charakteryzowały się mniejsza zmiennością w porównaniu do pszenicy ozimej.

Do grupy najwyżej plonujących odmian pszenicy jarej należą: Brawura, Katoda, Kandela, Łagwa.

Najlepiej plonujące odmiany pszenicy jarej i ozimej charakteryzowały się dobrymi parametrami jakościowymi decydującymi o przydatności do celów piekarniczych.

Najlepsze żyto dla eko upraw

W grupie wysoko plonujących odmian żyta znalazły się: Bosmo, Kier, Dańkowskie Amber

Naukowcy zwracają uwagę na to, że:

Dotychczasowe wyniki (2 letnie w przypadku pszenic i roczne w odniesieniu do żyta nie upoważniają do formułowania uogólnień i wniosków końcowych o charakterze  jednoznacznych wytycznych. Przeprowadzone badania wskazują jednak na możliwość  stworzenia listy odmian, których uprawa będzie obarczona małym ryzykiem i warunkować  będzie  uzyskanie wysokiej jakość surowca w warunkach produkcji ekologicznej.

Przy okazji prezentacji wyników badań w trakcie konferencji Nauka dla rolnictwa ekologicznego w Radomiu (27-28 lutego 2013) wywiązała się krótka dyskusja na temat tego, czy lepiej jest szukać nadających się najlepiej do rolnictwa ekologicznego odmian pośród tych dostępnych na rynku czy też poszukiwać odmian przystosowanych specjalnie dla potrzeb rolnictwa ekologicznego.

Źródło: Badania w zakresie doboru odmian zbóż zalecanych do uprawy ekologicznej

Koordynatorem prowadzonych był badań dr Krzysztof Jończyk. Szczegółowy raport znaleźć można na stronie www.iung.pulawy.pl .

oprac.: (kp)

4546EkoArka

Tekst zamieszczony został w numerze 1-2/2014 czasopisma Eko Arka, kup teraz

W numerze piszemy również o badaniach dot. ekologicznego chowu królików, metod ochrony przed szkodnikami w ekologicznych uprawach warzywnych.

Prenumerata Eko Arki na 2014 r.