W całym zakresie ekologicznego chowu zwierząt, wykorzystywać powinno się w pierwszej kolejności rasy rodzime – mówł Jacek Walczak z Instytutu Zootechniki PIB w trakcie konferencji Rozwój rolnictwa i przetwórstwa ekologicznego w regionie Polski Wschodniej, która odbyła się w Lublinie 5 grudnia.

Instytut Zootechniki PIB posiada aktualnie 4 certyfikowane gospodarstwa ekologiczne o łącznej powierzchni 740ha, stanowiących bazę paszową dla przeszło tysiąca ekologicznych zwierząt, w tym bydła mięsnego, mlecznego, drobiu, świń oraz owiec i królików. Dr Jacek Walczak podkreślił, że w całym zakresie ekologicznego chowu zwierząt, wykorzystywać powinno się w pierwszej kolejności rasy rodzime. Tym samym jest to ciężki warunek do spełnienia, jako że każde gospodarstwo zmuszone jest do prowadzenia własnej pracy hodowlanej – roczne pozyskanie materiału z zewnątrz ograniczone zostało przepisami do 10% stanu stada podstawowego.

Biorąc pod uwagę stan krajowej hodowli i specyfikację gospodarstw, warunek ten pozostaje bardzo trudnym do zrealizowania. Do podstawowych założeń selekcyjnych przyjąć należy: zwierzęta średniego kalibru; samice o wysokim instynkcie macierzyńskim; preferowane rasy barwne; wysokie, mocne kończyny; standardowa liczebność i masa potomstwa; silny temperament potomstwa; wysoka odporność na choroby; odporność na stres; standardowa produkcyjność; standardowa jakość produktów; dobra przyswajalność mało strawnych pasz.

Bardzo ważnym elementem w ekologicznym chowie zwierząt jest zapewnienie stadu dostępu do elementów pierwotnego środowiska charakterystycznego dla poszczególnych gatunków, np.: odpowiednia ilość paszy objętościowej i dostęp do pastwiska dla bydła, możliwość rycia dla trzody chlewnej, dostęp do wody dla drobiu wodnego, dostęp do grzęd dla drobiu pozostałych gatunków.

Należy pamiętać, że w systemie ekologicznym zabronione jest profilaktyczne stosowanie syntetycznych alopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych lub antybiotyków oraz stymulatorów wzrostu lub produktywności (kokcydiostatyków czy hormonów).

Urządzenia wykorzystywane przy produkcji zwierzęcej należy dezynfekować środkami dopuszczalnymi w chowie ekologicznym, np.: mydłem potasowym lub sodowym, wodą i parą wodną, mlekiem wapiennym, wapnem, wapnem palonym, podchlorynem sodu (np. pod postacią wybielacza w płynie), sodą kaustyczną, nadtlenkiem wodoru, naturalnymi esencjami roślinnymi, kwasem cytrynowym, nadoctowym, mrówkowym, mlekowym, szczawiowym i octowym, alkoholem, formaldehydem lub węglanem sodu.

Wszelkie leki roślinne, produkty homeopatyczne, pierwiastki śladowe mają pierwszeństwo przed syntetycznymi alopatycznymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi lub antybiotykami. W przypadku gdy zastosowanie wcześniej wymienionych środków jest nieskuteczne w walce z chorobą lub obrażeniami, a leczenie jest konieczne w celu zapobieżenia cierpieniu lub stresowi zwierzęcia, dopuszcza się zastosowanie syntetycznych alopatycznych weterynaryjnych produktów leczniczych lub antybiotyków na odpowiedzialność lekarza weterynarii po uprzednim wyłączeniu danej sztuki z chowu ekologicznego.

Oprac. Monika Stycze