Według IERiGŻ konsumpcja mięsa wieprzowego w Polsce w 2013r. wahała się w granicach ok. 36kg/osobę/rok. W roku 2014 przewiduje się wzrost konsumpcji średnio o 1kg. Na rynku ciężko jednak jest znaleźć certyfikowaną ekologiczną wieprzowinę pochodzącą z polskich gospodarstw. Rolnikom rozważającym podjęcie ekologicznego chowu trzody chlewnej przedstawione zostały poniżej najważniejsze praktyczne aspekty zakładania chowu świń na wolnym wybiegu.

O czym pamiętać rozpoczynając ekologiczny chów trzody chlewnej na wolnym wybiegu

Dobór odpowiedniego stanowiska

Najbardziej odpowiednie powierzchnie pod wolno wybiegowe stanowiska hodowli świń to tereny płaskie, o lekkich lub średnio zwięzłych glebach. Nie nadają się powierzchnie o glebach ciężkich, mokrych, na terenach o wysokich średnich opadach rocznych.

Brak ujęć wody pitnej w pobliżu

Powierzchnie o lekkim nachyleniu nie powinny znajdować się blisko jezior czy potoków, ze względu na ryzyko wyciekania metali ciężkich oraz wysokiego poziomu przenikania związków azotowych do wód gruntowych.

Użytki zielone są lepszą alternatywą w stosunku do gruntów ornych ze względu na większe możliwości chłonięcia składników mineralnych i większą odporność na uszkodzenia struktury gleby.

Odpowiednia obsada zwierząt

W celu zachowania wysokiego dobrostanu zwierząt na jednego tucznika powinno przypadać co najmniej 150-200m2. Przy wyższym zagęszczeniu wzrasta ryzyko degradacji struktury gleby, oraz wypłukiwania azotanów, czy metali ciężkich.

W przypadku loch zalecane jest zachować średnio 300-500m2 powierzchni na jedną lochę.

Optymalne zaprojektowanie powierzchni wolnego wybiegu.

Świnie powinny być stale pobudzane do prowadzenia swojej aktywności na całej powierzchni wybiegu. W ten sposób zapewnimy im ruch i możliwość rozprowadzania odchodów równomiernie na całej przestrzeni. Aby to zapewnić można rozproszyć położenie budek, w których świnie śpią lub wylegują się oraz miejsc skarmiania czy miejsc przeznaczonych do tarzania się.

Karmniki dla świń powinny być osłonięte przepuszczalną dla wody tkaniną.

Miejsc przeznaczonych do tarzania się powinno być maksimum jedno na jednej działce.

Wskazówki agrotechniczne

Przy późniejszych uprawach na terenie po wolnym wybiegu trzody należy przeprowadzić szczegółowe analizy gleby.
Należy zwrócić szczególną uwagę na zawartość tlenku fosforu V (P2O5).

Tam gdzie to możliwe należy wybierać powierzchnie z okrywą zieloną, najlepiej kilkuletnie użytki zielone gdzie darń jest stosunkowo silnie rozwinięta.

Do późniejszych upraw należy wybierać rośliny tolerancyjne na miejscową wysoką zawartość poszczególnych składników mineralnych (np. kukurydza lub TUZ).

Zaprenumeruj Eko Arkę

Tekst i zdjęcie: Monika Styczek