Doświadczenia ekologicznych sadowników w sprzedaży, współpracy i promocji eko owoców przekazywał w trakcie konferencji Dobre Żniwa Reinhard Ortlieb współzałożyciel niemieckiego stowarzyszenia FOKO zrzeszającego eko sadowników z całych Niemiec.

FOKO (Fördergemeinschaft Ökologischer Obstbau, www.foeko.de) to specjalistyczne stowarzyszenie zrzeszające i reprezentujące interesy ekologicznych sadowników.

Wspólny głos daje szansę na skuteczną rozmowę z urzędnikami i głośne prezentowanie swojego stanowiska na różne tematy związane z rolnictwem ekologicznym i sadownictwem

– tłumaczy Reinhard Ortlieb.

W trakcie X edycji Dobrych Żniw zaprezentował on sytuację na niemieckim rynku ekologicznych owoców oraz podzielił się doświadczeniami w zakresie ekologicznego sadownictwa.

Czym zajmuje się FOKO?

Stowarzyszenie co roku organizuje kurs dla początkujących sadowników, przygotowywane są wyjazdy studyjne dla rolników i przetwórców, organizuje spotkania, konferencje, grupy robocze.

Przeczytaj też: Doświadczenia w uprawie eko borówki

Rynek ekologicznych jabłek

W Niemczech w 2011 roku sprzedano około 130 000 ton ekologicznych jabłek (chodzi tylko o owoce deserowe, nie uwzględniona jest tu sprzedaż na soki i przetwory). Około 50% owoców pochodziło z Niemiec, reszta to import przede wszystkim z Austrii i Włoch.

Struktura sprzedaży jabłek BIO w Niemczech

Sprzedaż do dużych hurtowni, sprzedaż do dyskontów i współpraca z wyspecjalizowanymi punktami detalicznymi to najważniejsze kanały sprzedaży ekologicznych jabłek w Niemczech. Każdy z tych kanałów to około 30% rynku. Całość uzupełnia sprzedaż bezpośrednia (10% rynku eko jabłek).

notował: Karol Przybylak