Podczas konferencji „Podsumowanie zadań badawczych w rolnictwie ekologicznym za rok 2013” naukowcy zaprezentowali wnioski i raporty. Część z nich dotyczyła chowu metodami ekologicznymi. Prezentujemy tematy i linki do szczegółowych raportów.

Podczas konferencji, która co roku organizowana jest pod koniec lutego w Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu naukowcy przedstawiają wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W 2013 roku konferencja odbyła się w dniach 20-21 lutego. Jak co roku, Ministerstwo Rolnictwa przygotuje zbiorczą publikację zawierającą wyniki badań, ale poszczególne raporty dostępne są również on line.

Prezentujemy linki do sprawozdań dotyczących chowu ekologicznego.

Określenie dobrych praktyk utrzymywania przy ekologicznym chowie karpi i pstrągów ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania i zwalczania chorób ryb – dr inż. Mirosław Cieśla (SGGW).
Raport znajduje się na stronach SGGW: http://pir.sggw.pl/karp_ekologiczny/sprawozdanie_merytoryczne_2013-dobre_praktyki.pdf

Wpływ ekologicznych dodatków ziołowych w żywieniu zwierząt w tym ryb, na ich zdrowotność z uwzględnieniem efektów produkcyjnych – dr inż. Mirosław Cieśla (SGGW)
Raport:
http://pir.sggw.pl/karp_ekologiczny/sprawozdanie_merytoryczne_2013-zastosowanie_ziol.pdf

Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania przy ekologicznym chowie zwierząt jeleniowatych z przeznaczeniem na produkcję mięsa – dr inż. Janusz Kilar (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie).                               Raport:                                                                                                                              http://www.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/userfiles/igps/zr/badania_i_projekty/2012okreslenie_dobrych_praktyk_jeleniowate.pdf

 
Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania dla ekologicznego chowu królików z przeznaczeniem na produkcję mięsa – dr inż. Jacek Walczak (IZOO)
Raport:
http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2013_SPRKroliki.pdf

Określenie dobrych praktyk utrzymywania dla efektywnego chowu drobiu rzeźnego i odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym
Raport:
http://ekostrona.izoo.krakow.pl/sprawozdania/2013_SPRDrob.pdf